Projekty instalacji gazowych

Wykonujemy projekty instalacji gazowych w obiektach przemysłowych, blokach, biurowcach, obiektach handlowych.

Z montażem instalacji gazowych wiążą się liczne formalności i trudności. Szczególnie istotny jest profesjonalny projekt instalacji gazowej, bez którego nie można otrzymać pozwolenia na budowę.

Polskie prawo energetyczne i budowalne jest tutaj bardzo rygorystyczne. Trudno się temu dziwić – źle zamontowana instalacja gazowa stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców lub użytkowników budynku.

Dlatego tak istotne jest powierzenie spraw związanych z zaprojektowaniem instalacji gazowej profesjonalistom, którzy posiadają stosowne kwalifikacje i umiejętności. Usługi takich właśnie specjalistów oferuje swoim klientom INSTAL-SANIT Projekt.

Nowoczesne instalacje gazowe są bezpieczne i nie niosą ze sobą ryzyka wybuchu – o ile są odpowiednio zaprojektowane, wykonane i eksploatowane. INSTAL-SANIT Projekt opracowując projekty instalacji gazowych ściśle przestrzega wszelkich przepisów oraz dobrych praktyk. Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i zapewniają klientom rzetelne przygotowanie kompletnego projektu.

Projekty instalacji gazowych wykonane przez INSTAL-SANIT Projekt to gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności.