Opinie i projekty powykonawcze

Posiadamy niezbędne uprawnienia do sporządzania opinii i projektów powykonawczych instalacji i sieci centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych.

Tworzymy i dostarczamy kompleksowe dokumentacje wymagane przez PINB - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Opinie powykonawcze instalacji centralnego ogrzewania obejmują m.in.:

  • inwentaryzację budowlaną wraz z naniesioną instalacją CO
  • opinię kominiarską o prawidłowości podłączenia kotła do komina dymowego i sprawności wentylacji
  • ocenę techniczną w zakresie prawidłowości i zgodności wykonanych robót z przepisami techniczno-budowlanymi
  • dokument techniczny potwierdzający prawidłowy stan techniczny kotła

W przypadku wystąpienia odstępstw w zakresie techniczno-budowlanym sporządzana przez nas dokumentacja zawiera szczegółowy zakres i sposób wykonania robót niezbędnych aby doprowadzić obiekt do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.